Kreslení pravou mozkovou hemisférou

 

Kreslení pravou mozkovou hemisférou je způsob, jak rozvíjet tvůrčí schopnosti každého z nás. Program byl vyvinut dr. Betty Edwards a jeho principy vycházejí ze způsobu fungování lidského mozku. V krátkém čase (2 – 5 dnů) se účastníci kurzu pomocí jednotlivých technik naučí zpracovat vlastní vnímání reality a tvůrčím způsobem přenést tyto vjemy na papír. Stručně řečeno: naučí se kreslit.

Pokud chcete rozšířit svoji kreativitu, lépe pochopit svět kolem nás, více poznat sami sebe nebo jen příjemně relaxovat a potěšit se výsledky vlastní práce, potom je kurz pro vás!

Kdy to začalo a význam Betty Edwards

BE-foto
Betty Edwards ve výukovém videu, 80.léta 20.století

V druhé polovině 70. let minulého století začala ve Spojených státech jistá Betty Edwards pořádat kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Zakrátko se tyto kurzy staly hitem – a řekněme, že právem. Každý, kdo absolvoval její program, dokázal po pěti dnech bez problému nakreslit vlastní portrét, uměl nakreslit květinu, svůj pokoj nebo ulici města, kde bydlel. Zkrátka byl schopný nakreslit to, co viděl. Zázrak? Ani náhodou. Betty Edwards na každém kurzu vysvětlila, že dovednost kreslení není záležitostí výhradně nadaných jedinců, ale že naučit kreslit se může každý, (přiměřeně svým schopnostem – dodávám já DV), a to v jakémkoliv věku! Vlastně – každý kreslit už umíme – vždyť jako malé děti jsme kreslili snad všichni, ale potom nás to většinou přešlo …

Betty Edwards metodicky svoje kurzy dále rozvíjela a zúročila v nich svoji profesi učitelky kreslení a malování, (knihy, které vydala jsou doprovázeny jejími ilustracemi a ona sama všechny úkoly předkresluje svým studentům), a doktorky psychologie (studium na kalifornské univerzitě). Právě studium psychologie a zejména výsledky výzkumu neurobiologa Rogera W.Sperryho, přivedlo Betty Edwards na myšlenku učit kreslení rozvojem pravé mozkové hemisféry, která je zodpovědná za naší kreativitu.

Betty Edwards je přesvědčena, že větším využíváním kapacity pravé mozkové hemisféry – kreslením v tzv. R-módu, se potlačuje vliv levé (dominantní) hemisféry, která má na starost především logické a verbální myšlení. Snížením vlivu levé hemisféry – tzv. L-módu je člověk schopen zpracovávat informace, které jsou nezbytné pro kreativní činnosti – třeba pro kreslení.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou rozvíjí schopnosti „rozšířeného“ vidění celého našeho světa se všemi jeho odstíny a detaily. 

Funkce levé a pravé hemisféry

 

Trocha teorie aneb jak je to tedy s těmi hemisférami?!

Sperry-fotoRoger W.Sperry získal v roce 1981 Nobelovu cenu za popsání specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka. Sperry prováděl operace u epileptických pacientů, kterým přerušil most spojující obě hemisféry (tzv. corpus callosum). U většiny jedinců sice vymizely epileptické záchvaty, ale pacienti se začali chovat nestandardně: zadané úkoly plnili rozdílně, to podle toho, která hemisféra byla do řešení zapojena.

Do všech našich činností zapojujeme nestejnoměrně obě hemisféry. Při úkolech logických, (např. početních), racionálních, analytických, lineárních apod. zapojujeme více levou mozkovou hemisféru, zatímco při úkolech kreativních, intuitivních, prostorových, nelineárních pracuje více naše pravá hemisféra. Vzhledem k našemu systému vzdělání a způsobu myšlení je patrné, že levá hemisféra má na naše myšlení rozhodující vliv. Dokonce i v situacích, které bychom mohli řešit více kreativněji, tedy zapojit pravou hemisféru, levá jako dominantní má již připravené řešení, resp. raději přistoupíme na něco, co je nám známé a bezpečné. Betty Edwards ve svých kurzech používá několik technik, kde ukazuje studentům, že tomu tak opravdu je. Pokud zadáte svému mozku k řešení úkol, který je silně pravohemisférní, (tedy hodně kreativní), bude se vaše levá hemisféra bránit a lidé budou odmítat tyto činnosti plnit pro jejich zdánlivou nesmyslnost. Pokud ovšem člověk „vydrží“ a bude pokračovat, (tedy přistoupí na trochu jiná pravidla), tento vnitřní kritik ustoupí. Betty Edwards to komentuje tím, že levá hemisféra se vzdá a přenechá „tyhle nesmyslné a zbytečné“ úkoly pravé hemisféře.

Tak jednoznačné to ale není. Výzkumy mozku posledních desetiletí ukazují, že obě hemisféry vzájemně spolupracují, a to velice pružně. Centra kreativity, nebo lépe řečeno oblasti, které jsou zodpovědné za naši tvořivost jsou sice více v pravé hemisféře, ale současně se při tvůrčích činnostech aktivují i centra v hemisféře levé. Náš mozek je extrémně rychlý a „elastický“ a při jednotlivých činnostech využívá efektivně ty zdroje, které má k dispozici bez ohledu na to, v jaké části mozku se nacházejí.

Jisté je ale jedno:

Umění kreslit není žádná výjimečná schopnost, ale spíše dovednost, která se dá naučit – a to v jakémkoliv věku!

 Jak? Tak to se dozvíte tady:  KURZY