Naučte se kreslit

Možná budete překvapeni, že naučit se kreslit znamená správně se dívat. Toto „vidění“ ale znamená mnohem více než pouhé pozorování očima. Jde o to naučit se vizuálně ztvárnit to, jaké informace o světě kolem nás získal mozek. Jakmile se dostanete do režimu, kdy začnete vnímat novou realitu, osvobozenou od schémat, bez vlivu lineárního myšlení, bez stereotypů a navyklých reakcí, začnete opravdu kreslit!

Pokud jste schopni pochopit, co a jak vidíte, můžete odstranit bloky vašich tvůrčích schopností a využít stejné principy vnímání i v jiných oblastech svého života.

Ať už je konečným výsledkem umělecké dílo, originální nápad, inovativní řešení nebo jen spokojenost se svým životem, jsou dopady kreslení a tvůrčí práce na náš život obrovské. (Podívejte se, jakou zkušeností o potenciálu pravé hemisféry prošla Jill Bolte Taylor!)

________________________________________________________________________________________________

Pro koho jsou kurzy kreslení?

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou nemají žádné podmínky. Obava lidí přihlásit se na kurz, protože neumějí kreslit je zbytečná.

Betty Edwards poznamenává, že lidé často říkají: „Já na váš kurz kreslení nemůžu, protože neumím kreslit.“ A ona odpovídá „A proč ne? To je jako kdybyste se chtěli naučit francouzsky, ale do kurzu byste jít nechtěli, protože francouzsky neumíte.“

Lidé jsou v této souvislosti ovlivněni tím, že pro přijetí na umělecké školy je nutný tzv. talent, (což je tak nejednoznačná kategorie, že nikdo pořádně neví, co to je). Jistě, po absolvování kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou se z vás s velkou pravděpodobností Picasso nestane, a není to ostatně ani cílem těchto kurzů. Cílem kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou je naučit se vnímat naší realitu tak, abychom byli schopní ji přenést na papír.

Většinu z toho co vnímáme je naším mozkem různě měněno, interpretováno a jinak upravováno, to podle toho, jakou výchovou a vzděláním jsme  prošli, jaké byly naše dosavadní zkušenosti, v jakém prostředí jsme se nacházeli a v neposlední řadě, jaké informace jsme dostali při našem zrození do našeho tzv. epigenetického kódu. Tak jsme o hromadu věcí ochuzováni jednoduše proto, že k nám nedoputují přes naše filtry reality.

Co je zapotřebí k tomu, abychom byli schopni to, co vidíme, nakreslit? Není to nic složitého a drtivá většina lidí kouzlo odhalí během dvou dnů kurzu. Ve stručnosti jde o poskládání jednotlivých dílčích dovedností do jednoho celku – vnímat a kreslit. Nic převratného. Žádné teorie, žádná léta tvrdé dřiny, odříkání a silné vůle. Naopak – hra, uvolnění, relaxace, zábava a především otevřenost. Otevřenost srdce, myšlení a vidění. To je všechno co potřebujte, abyste vykročili na cestu krásného „kumštu“, koníčku, který vám může přinést zážitek plynutí mezi prostorem a časem a který vás nezradí. Konec konců, člověk je snad jediným tvorem na zemi, který kreslí nebo maluje pro radost z činnosti samotné.

Stručně: Co mi kurz přinese?

1. ukáže vám další souvislosti a vztahy v reálném světě

2. nastartuje vnitřní motor pro rozvoj vaší jedinečné tvořivosti

3. více zapojí do procesu vnímání obě mozkové hemisféry

4. aktivuje centra kreativity a tvořivosti pravé mozkové hemisféry

5. odpoutá vás od stereotypního myšlení a schematismu při řešení problémů

6. ukáže, že lze najít řešení i tam, kde si myslím, že nelze, (např. „neumím kreslit“)

7. jiný způsob myšlení vám umožní vidět situace, události a lidi kolem vás jinak

8. pomůže vám vytáhnout na světlo skryté či ignorované informace

9. s rozvojem kreativity se zvýší vaše schopnost vidět jasněji vztahy mezi částmi a celkem

10. to, co často nevnímáte na verbální, vědomé úrovni se může „zviditelnit“ při kreslení

... a hlavně: příjemně zrelaxujete, utečete od „diktátu“ všedního dne  a zbavíte se nánosu všudypřítomného balastu, jednotvárnosti a šedi.

 

Tak co teď?

Chcete více informací? Podívejte se na PODSTATU KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU nebo na TVOŘIVOST NAŠEHO MOZKU

Máte pochybnosti? Přečtěte si nejčastější OTÁZKY A ODPOVĚDI

Nebo rovnou PŘIHLASTE SE NA KURZ