Obsah kurzu

Jednotlivá cvičení kurzu jsou navržena tak, aby vám pomohla více zapojit tvořivá centra pravé hemisféry vašeho mozku. 

Žádné předchozí zkušenosti z kreslení nebo malování nejsou nutné. Všechno co potřebujete je chuť zkusit něco nového, odhodlání, otevřenost a dobrá nálada. 

Pro zajištění účinnosti je důležité aktivně se zúčastnit všech cvičení a úkolů v průběhu kurzu.

__________________________________________________________________________________________________________

 Osnova kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou (dle Betty Edwards)

1. Úvod do kreslení

 • základy kresby a „správného“ vnímání objektů
 • praktické cvičení kresby
 • význam zapojení pravé hemisféry do tvůrčí činnosti (cvičení na „potlačení“ činnosti levé hemisféry)

2. Hrany a obrysy

 • linka jako základ kresby (nácvik druhů linek, kresba podle předlohy)
 • význam kresby podle předlohy a podle skutečnosti
 • vizování – přenos proporcí na papír

3. Základy perspektivy

 • principy perspektivy a její přenesení do výtvarného záměru
 • perspektivní kresba

4. Negativní prostor

 • negativní prostor v kresbě
 • cvičení – kreslení negativního prostoru

5. Světlo a stín

 • šrafování a valéry – vyjádření hmoty a objemu v kresbě tužkou
 • kresba podle modelu
 • kopie kresby portrétu na tmavém pozadí

6. Základy portrétu

 • anatomie a proporce lidské hlavy
 • kresba lidské hlavy (kopie)

7. Vnímání celku

 • portrét