Smluvní podmínky

Smluvní podmínky Kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou

1. Přihláška

Každý účastník Kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou je povinen vyplnit před kurzem elektronickou přihlášku. Po jejím zaregistrování mu bude zaslán e-mail potvrzující přijetí přihlášky a zahrnující také informace o tom, jak postupovat při placení kurzovného (číslo účtu) a další podrobnosti ke kurzu (časový harmonogram, místo konání, potřebné pomůcky).

 

2. Zaplacení kurzovného/záloha

Organizátor Kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou, (dále jen kurz), požaduje zaplacení zálohy nebo celé částky na kurz ještě před zahájením kurzu. Poté, co bude stanovená záloha – 50% z ceny kurzu, (nebo celá částka),  převedena na účet organizátora kurzu bude účastníkovi jeho místo na zvoleném kurzu zarezervováno. Pokud stanovená částka nebude na účet organizátorovi kurzu připsaná do dvou týdnů od zaslání e-mailu s příslušnými informacemi a klient nezareaguje ani na druhou e-mailovou výzvu k zaplacení zálohy, bude jeho místo postoupeno čekajícím náhradníkům.

Poznámka: Zpětné informace o přijetí zálohy nejsou poskytovány automaticky, pouze v případě nutnosti, na vyžádání.

 

3. Informace před kurzem

Veškeré informace o kurzu získá účastník na webových stránkách Kreslení nás baví a následně v potvrzovacím e-mailu, který obdrží na základě elektronické přihlášky. Pro jakékoliv další, doplňující informace jsou mu k dispozici kontaktní formuláře nebo e-mail na webových stránkách Kreslení nás baví.

 

4. Doplatek kurzovného

Pokud účastník zaplatil bankovním převodem zálohu, probíhá doplacení kurzovného v hotovosti vždy první den kurzu, na místě konání kurzu. Účastník obdrží doklad o zaplacení kurzu.

 

5. Přihláška „last minute“

Jestliže si účastník zvolí kurz na poslední chvíli, tj. např. v týdnu před termínem konáním kurzu, a časové možnosti nedovolí vyřízení všech administrativních kroků, zaplatí kurzovné v plné výši první den na začátku kurzu.

 

6. Odhlášení z kurzu

Pokud se účastník bude chtít po zaplacení zálohy, (nebo celé částky), z kurzu odhlásit, musí tak učinit nejpozději do 10 dnů před termínem konání kurzu. Vyplní kontaktní formulář nebo e-mail na webových stránkách Kreslení nás baví a zaplacená částka mu bude vrácena zpět. Účastník si také může zaplacenou zálohu (nebo celou částku) převést na jiný termín konání kurzu.

Pokud účastník zruší svoji účast méně než 10 dnů před termínem konání kurzu nebo se na kurz nedostaví bude mu ze zaplacené zálohy, (nebo celé částky), odečten storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny kurzu. Zbytek částky mu bude vrácen zpět.

Účastník kurzu může za sebe poslat náhradníka. O této skutečnosti nemusí informovat organizátora kurzu předem.

 

7. Upozornění

Přihlášením do kurzu účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními a organizačními podmínkami a souhlasí s jejich dodržováním.

 

8. Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů uvedených v přihlášce

Odesláním přihlášky uděluje účastník souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Organizátor kurzu se zavazuje, že tyto údaje budou použity výhradně pro potřeby konkrétního kurzu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to e-mailem adresovaného organizátorovi Kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou.